Ruchajmíjské Velko-ImperioOd 7. června 2000
První list
První list

Co musíš vědět
•  Esenciální údaje
•  Sahibismus
•  Kniha mouder

Státní záležitosti
•  Symboly
•  Politické spektrum
•  Obsazení aparátu

Ministerství války
•  Komisařstvo pěškyty
•  Komisařstvo námořnictva
•  Komisařstvo vzduchoplavby

Ministerství národní osvěty
•  Komisařstvo propagandy
•  Komisařstvo léčitelství
•  Komisařstvo kultury, vědění a zábavy
•  Mládežnický spolek Šohaj

Ministerství hospodářství
•  Komisařstvo dopravy
•  Komisařstvo serpentův
•  Komisařstvo výživy

Ministerství vnitřku
•  Bezpečnost občanův
•  Tajná státní policie (TASTAPO)
•  Pěst lidu
•  Soudy
•  Konfiskační komise

Dívky ve službách Vedoucího
•  NKVD

Elektronický kontakt